English
教职工
科学研究
您所在的位置:科学研究 >

我院的主要研究方向有:

  Ø  车辆动力工程研究所

       Ø  汽车工程研究所

             Ø  智能出行研究所

             Ø  特种车辆与动力研究所